STROMBAFORT

115.00

STROMBAFORT

STANOZOLOL

10 mg/scheda.

100 compresse

FARMACEUTICI DEI BALCANI

SCAD. DATA: 11/2021

Categoria:

Descrizione

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZZATORE/PACIENTE

STROMBAFORT 10 mg compresso filmato

STROMBAFORT 50 mg compresso filmato

Stanozololo

Citiţi cu atenţie şi in în întregime questa prospettiva înainte de a

Prima di utilizzare questo farmaco, devi continuare a fornire informazioni importanti per la tua dumneavoastră.

− Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

− Nel caso in cui gli orificieri siano integrativi, indirizzare i medici dumneavoastră, i farmacistului o gli assistenti medici.

− Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rãu,

chiar give au aceleaşi semne de boală ca ma dumneavoastră.

− Dacă manifestaţi orice reacţii avverso, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau pharmacystului sau asistentei medicale.

Acestea include orice posibile reazione avversa nemenţionate în

prospettiva asso. vezi pct. 4.

Ce găsiţi in questa prospettiva:

1. Ce este Strombafort și pentru ce se utiliză

2. Che devi prima usare Strombafort

3. Come utilizzare Strombafort

4. Reazioni influenzate negativamente

5. Cum se păstrează Strombafort

6. Conţinutul ambalajuluişi alte informaţii

1. Ce este Strombafort și pentru ce se utiliză

Strombafort comprimate poate fi utilizat în timpul terapiei de

recuperare in patologii însoțite de dereglarea sintezei proteinelor, caşexia de diversă genesis, traumale, arsurile, perioadele

pre e postoperatorio, doppia infezione da bolle e irraggiamento, insuffienţa renale şisuprarenală, guşa tossico, distrofia muscolare, osteoporosi, echilibrul nitrato negativo in terapia con corticosteroidi,

ipo-si anemia aplastica. Coadiuvante nel tratamentul tuberculozei,

osteomielitei, asthmului bronşic, hepatitei.

2. Che cosa devi sapere prima di utilizzare Strombafort

Nu utilizați Strombafort:

− dacă sunteți allergic (hypersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente but preparatului Strombafort.

− dacă sunteți gravidă sau alăptați.

− controindicații supplimentare sunt carcinomul de prostată sau

carcinom mamar la bărbați, cardiopatie ischemică, ateroscleroză

grave, insufficienza epatica e renale, prostatita acuta e cronica.

Strombafort comprimate nu este recomandat pentru copii și

adolescenți cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind

siguranța și eficacitatea.

Aveți grijă deosebită la tratamentul cu Strombafort comprimate

Se interzice depăşirea dozelor recomandate. La amministrazionerea

preparatului la femei trebuie evaluat beneficiul scontat si

riscul posibil altratamentului având în vedere acţiunea androgenă a preparatului. L'apariția primelor semne de virilizare a pacientelor (îngroşarea vocii, irsutismo, acnee, clitoromegalie) area amministrativa deve fermarsi per evitare modifiche irreversibili.

Preparatulse amministrate cu precauţie la effectarea funcţiei inimii, hypertensiune arterială, effectarea funcţiei hepatice şi renale,

epilessia, emicrania şi glaucoma (tensiune intraoculară) inclusiv în

antecedente. Pe parcursul tratamentuluise recomandă controlul

sistemica alla tensione intraoculare din cauza retenţiei posibile a

ionilor de sodiu şi apei în organismo. È possibile modificare

funzione epatica, de aceea dupa o cura de tratament de 4 saptămânise recomandă controlul funcţiei epatice. Înainte de a iniţia

tratamentul şi ulterior, pe parcursul lui se recomandă efectuarea

controllo rettale alla prostata.

In diabetul zaharat se recomandă ajustarea dozelor preparatelor

antiiperglicemia.

La malattia con tumori maligni di durata del trattamento va determinata -n mod individuale şi -n funzione dei parametri epatici. E se

controla lipidemia sistemica şi colesterolemia.

Utilizarea alto medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recente orice alte medicamente,

inclusiv dintre obiettivi eliberate fără prescriptie medicală.

Alte medicamente (medicamente care scad nivelul de glucoză din sânge numite antidiabetice și așa-numitele derivaţi de

cumarină utilizate pentru a preveni coagularea sângelui) sudore

effetto influenzale Strombafort. Deasemenea Strombafort poate

potența efectul hepatotoxic al unor medicamente.

Sarcina și alăptarea

Addressați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru

raccomandazione înainte de a lua orice medicamento. Strombafort n

trebuie utilizat în timpulsarcinii și alăptării.

Conducerea vehiclehiculelor și folosirea utilajelor

Il trattamento con Strombafort non ha nessuna influenza sulla capacità di un veicolo di guida e sull'utilizzo popolare.

Informații importante privind unele componente ale

Strombafort

Comprimatele Strombafort conţin lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază

(Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu deve utilizzare questo medicamento.

3. Come utilizzare Strombafort

Strombafort trebuie întotdeauna utilizat în doză, în modul și

per il periodo di tempo prescritto dal medico dumneavoastră.

Doza uzuală este umătoarea:

Adulţi – dose di iniţială 10-20 mg/zi.

Dosaggio di întreţinere este de 5-10 mg/zi.

Dose massima – 50 mg/24 ore.

L'unione bolnavi pentru descreşterea frecvenţei şi severităţii acceselor de angioedem ereditar dozele se ajustează individual în

dependenţă de răspunsul clinica. Dosaggio di iniţială constituie câte 2 mg

de 3 ori pe zi. L'ottenimento di una risposta favorevole si riduce

treptat într-un interval de la 1 până la 3 luni până la 2 mg pe zi.

Modulo di amministrazione

Se administrează pe cale orale. Comprimatele filmate trebuie înghiţite întregi, cu o cantitate suficientă de lichid. Comprimato

nu trebuie divizate, sfărâmate sau mestecate.

Dacă ați utilizat mai mult Strombafort decât trebuie

Dacă aţi luat sau credeţi că aţi luat mai più comprimate

Strombafort decît trebuie (supradozaj), spuneţi imediat medicului dumneavoastră sauprezentaţi-vă la cea mai apropiată

unitate medicala. Aduceţi ambalajulsau medicamentele ramase

cu dumneavoastra.

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate. Su caz de abuz de

preparate, care conţin metandienon (administrarea dozelor mari

în calitate de remediu anabolic) se înregistrează reactii avverse

grave endocrino, metabolico şi psyhice.

Dacă uitaţi să luaţi Strombafort

Se stai cercando di andare a letto, finisci di perdere immediatamente il tuo aiuto. Con tutto questo, dacă se apropie timpul pentru administrarea dozei următoare, nu mai luați doza omisă. Nu luați o dose

dublă pentru a compenso o doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări supplimentare cu privare l'acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să administrați Strombafort

Trebuie continua a utilizzare Strombafort a questo tempo c'è

indicat medicul dumneavostra. Nu întrerupeți administrarea

medicamentului fara să discutați mai întîi cu medico dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă aveți orice întrebări supplimentare cu privare l'acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reazioni influenzate negativamente

Con tutte le medicine, Strombafort può provocare reazioni avverse, con tutte le persone che non appaiono.

Strombafort comprimate în doze terapeutico è probabilmente probabile

sono provoace efecte secundare. În timpul tratamentului prelungit au fost observate următoarele reacții avverse (nu sunt

disponibile data di frequenza):

Epatite tumorale. La vârstnici – hypertrophy şi/sau carcinom de

prostata.

Modificare l'analisi del sangue, coagulare la perdita del sangue con

tendinţă la hemoragii.

Reazioni di ipersensibilizzazione.

Suprimarea secretiei gonadotropinei (ormone dello stimolo sessuale).

La femei – apariţia semnelor de virilizare (de ex., acnee, irsutismo,

alopecie de tip masculin, îngroşarea ireversibilă a timbrului vocii,

dismenorea, ipertrofia del clitoride). Răguşirea poate fi primulsemn

al modificării tonalităţii, care poate fi de lungă durată, iar uneori

irreversibile.

Amenoree si inhibarea spermatogenesi. Ginecomastia (marirea

glandelor mamare) la bărbaţi.

Modificarea libidoului.

La băieţii de vârstă prepubertară se pot observa erecţii frecvente şi mărirea penisului, la fete – intensificarea pilozităţii pubiene

şi ipertrofia del clitoride.

Retenţia lichidului cu edeme periferice, ipercalciuria (mărirea

ionilor de calciu în sânge), la bărbaţi şi femei – progresarea aterosclerozei (patologie de depunere a grăsimilor pe intima vaselor numite artere).

Greaţă, vomă, reducerea poftei de mâncare.

Dereglarea funcţiei hepatice, colestază (dificultate de eliberare

a bilei), itter (colorarea in galben a tegumentelor).

Acnee, irsutismo (creștere anormală a părului) nesemnificativ.

Retenţia ionilor de sodiu şi apei în organismo.

Creşterea concentraţiei unor parametri biochimici in sânge

(ureei în sânge, bilanţ nitrate pozitiv, hypercalcium) în special

la pacienţii, cura rispetto a un regime rigoroso la pat, şi la pacientele

cu cancro mamar metastatico. Modificarea (positiv) indicilor funcţiei hepatice.

Se hai una reazione avversa devine gravă, o se osservi orice reazione avversa nemenționată în questa prospettiva, e

portati via il medico dumneavoastră o il farmacista.

Reportarea reactţiilor avverso

Dacă manifestaţi orice reacţii avverso, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului. Acestea include orice posibile reazione avversa nemenţionate în acest prospect. De asemena, puteţi reporta reacţiile avverse direct prin intermediariul sistemului naţional de reportare, ale cărui retaili sunt publicate pe

web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:

www.amed.md o e-mail: [email protected]

Segnala e reazione avversa, puteţi contribui la furnizarea de

informaţii supplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se pastrează Strombafort

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturei sub 25 °C.

Non utilizzare Strombafort due dati di scadenza registrati nell'imballaggio doppio "EXP".

I dati di scadenza si riferiscono rispettivamente alla ultima z e lunii.

Non sono necessarie condizioni speciali per mangiare. Medicamenti

nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a residurilor

menager. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele

care nu va mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi altre informazioni

Ce conţine Strombafort

Substanţa activă este stanozolol.

1 comprimat filmat conţine stanozolol 10 mg sau 50 mg.

Celelalte componenti sunt:

Nucleare

Stearato di magnesio, Kollidon CL (crospovidone), cellulosa

microcristalină, amidonglicolat de sodiu, Ludipress (lactoză

monoidrato, polividone, crospovidone).

Film

Copolymer al alcoolului polivinilic și polietilenglicolului, talc, dioxid

de titan, mono și diglyceride but acizilor grași, alcool polivinivlic,

colorante FD&C Albastru Nr.1, colorante FD&C Albastru Nr. 2.

Cum arată Strombafort şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate rotunde, biconvexe de culoare albastră deschisă. Nella sezione trasversale il continuum interno al comprimatului è il culo all'alba.

Conţinutul ambalajului

Strombafort 10 mg compresso filmato

Câte 25 comprimate filmate in blister din PVC/Al.

Câte 4 blistere împreună cu prospectul pentru pacient se plasează în cutie de carton.

Strombafort 50 mg compresso filmato

Câte 20 comprimate filmate in blister din PVC/Al.

Câte 3 blistere împreună cu prospectul pentru pacient se plasează în cutie de carton.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deţinătorul certificatului de înregistrare

SC Balcani Pharmaceuticals SRL

p. N. Grădescu, 4, MD-2002, o. Chisinau, Repubblica Moldavia

Fabricantul

SC Balcani Pharmaceuticals SRL

p.Industrială, 7/A, MD-2091, o. Cantante, Republica Moldavia

Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2018

Informații dettagliare privind acest medicamento sunt disponibile

pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

(AMDM) http://nomenclator.amed.md/

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “STROMBAFORT”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *